NGÀY HỘI KẾT NỐI TẠI NETVIET INTERNATIONAL 6/12/2019 tại Hà Nội.

1098

Trong năm 2019, hơn 50% các thành viên của NetViet International đã kết nối thành công với các đối tác quốc tế + > 20% đã kết nối thành công giữa các đối tác trong nước.

70% trên tổng số thành viên đa kết nôi thành công, con số quả là không nhỏ, đó là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ không chỉ của ban điều hành mà còn là sự nỗ lực của các thành viên của Hiệp Hội doanh nhân NetViet International trên toàn thê giới.

NGÀY KẾT NỐI KINH DOANH ĐẲNG CÂP VƯƠN TẦM THẾ GIỚI 6/12/2019. Nơi quy tụ các doanh nhân đến từ các nước: Singapore, Malai, Korea, Ấn độ, Trung Quốc, một số thành viên của hiệp hội doanh nhân trẻ Hà Nội và các doanh nghiệp thành viên NetViet International.

Các doanh nghiệp trong và ngoài NetViet mong muốn kết nối kinh doanh

Hãy đừng ngần ngại hãy đến và chia sẻ kinh doanh cùng NetViet International.

Các tài trợ kim cương, , vàng, bạc, đồng, hãy đến với NetViet International

Các bạn sẽ không thất vọng

Mọi chi tiêt ib Nancy Nguyen sẽ trả lời chi tiết nhu cầu của doanh nghiệp.

#NetViet_Networking
#Hay_đên_vơi_NetViet
#6/12/2019