asd

Vicky Truong

Chủ tịch NetViet Singapore

Senior Regional Manager (APAC)-Sommet Education

Christina Do

Phó chủ tịch nhân sự

Country Manager-Coleman College

John Phan

Phó chủ tịch phong trào

Director-John Salon

Nana Luong

Phó chủ tịch thiện nguyện

Director-Golden Fingers Wellnes Spa