Làm chủ hay làm thuê.

Trào lưu thế kỷ 21, mọi người đều mong muốn làm chủ doang nghiệp. Đó là một ước...

Hiệp hội doanh nhân Netviet họp mặt đầu năm 2020 sau cách ly dịch...

https://www.youtube.com/watch?v=QO6WLvDKoKw&feature=youtu.be Tại Hải phòng hôm nay trong không khí đang sôi...
English EN Vietnamese VI