asd

Nguyễn Sỹ Luân

Chủ tịch NetViet Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sy Luan Entertaiment MTV

Tina Nguyễn

PCT Thường Trực

Giám Đốc Công Ty TNHH Giải Trí 46&2

Vũ Thị Mai Linh

PCT Phong Trào

Giám Đốc Dự Án-Viện Công Nghệ Cao Life Care Center