Làm chủ hay làm thuê.

Trào lưu thế kỷ 21, mọi người đều mong muốn làm chủ doang nghiệp. Đó là một ước mơ mà mỗi người trong chúng...

Ẩm thực online – Mô hình kinh doanh tại nhà đem...

Trong diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bênh Covid 19 trên thế giới, tình trạng thất nghiệp tăng cao với...