Dược sĩ Phạm Kim Hoa – Bông hồng quyền lực của Hiệp hội doanh nhân NetViet

868

Những năm gần đây, Lễ vinh danh Bông hồng Quyền lực được xem là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước, nhằm tôn vinh những người phụ nữ bản lĩnh và thành công trên các “mặt trận”: Kinh tế, Nghệ thuật,và Vì cộng đồng. Và trong đêm chương trình vinh danh Bông hồng quyền lực 2019 vừa qua, nữ doanh nhân, dược sĩ Phạm Thị Kim Hoa đã trở thành 1 trong 10 bông hồng quyền lực được xướng tên. Chị không chỉ là nữ doanh nhân Quản lý nhà thuốc và phòng khám chuyên khoa Nhi Hoa Điệp, mà còn là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Netviet khu vực miền Bắc.